Kamal Khan Dam Opening

خوابی که بالآخره به حقیقت پیوست.

امروز ۴ حمل ۱۴۰۰، در افغانستان یکروز تاریخی و پر افتخار بود. افتتاح بند کمال خان در ولایت نیمروز (سیستان تاریخی) یک دستآورد عظیم اقتصادی و سیاسی برای ملت و دولت افغانستان است. ساختمان این بند کار ساده ی نبوده، در زمان ساختمان آن بیش از یکصد حمله مسلحانه بالای کارمندان و محافظان بند انجام شده که نزدیک به چهل تن شان جانهای شیرین خود را از دست داده اند. با قاطعیت میتوان گفت که این بند با خون و عرق مردم افغانستان اعمار شده است. هنوز هم خطرات زیادی متوجه مصئونیت آن است و باید بسیار هوشیارانه و جدی از آن محفاظت شود.
طوریکه از مصاحبه های انجنیران برداشت شد هنوز هم کار های زیادی در پاهین دست بند شامل کانال کشی های بزرگ و کوچک باقی مانده که باید در اسرع وقت تکمیل گردد.
توزیع عادلانه زمین های تحت آبیاری آن کار بزرگ مسلکی و مدیریتی دیگری خواهد بود که باید بسیار دقیق و بزودی صورت پذیرد تا جاگیرداران، دلالان سیاسی و مافیا آنرا تصاحب نکنند. باید به دهاقین بی زمین، فارغین مکاتب و فاکولته های زراعت، آنانیکه میخواهند شرکت های زراعتی کوپراتیفی ایجاد نمایند و سایر مستحقین توزیع شود تا باعث رشد واقعی زراعت تجاری در کشور گردد. در مورد استفاده از تکنالوژی های زراعتی، میتوان از تجارب کشور های پیشرفته بشمول هالند استفاده کرد.
از ریس جمهور افغانستان بابت تلاشهای شان در توسعه پروژه های حیاتی و زیر بنایی باید تشکر نمود. با اینکار بزرگ، امروز نام خود را در تاریخ آبادانی کشور ثبت کردند.
به امید صلح سرتاسری و آبادانی افغانستان عزیز!